Rezolvari probleme si exercitii de matematica


Momentan nu mai oferim rezolvari. 🙁

 

116 răspunsuri la “Rezolvari probleme si exercitii de matematica”

  • Intr-un trapez dreptunghic, cu diagonalele perpendiculare intre ele, raportul lungimilor bazelor este 9 supra 16 iar aria trapezului este 1350 cm patrati. Sa se afle lungimile bazelor si a inaltimii trapezului,
   Multumesc!

   Demonstratie:

    

   Stim ca
   \frac{DC}{AB}=\frac{9}{16} (raportul lungimilor bazelor este 9 supra 16 )
   Si mai stim si ca
   A_{ABCD}=\frac{\left(AB+DC\right)\cdot AD}{2}, adica daca inlocuim cu informatiile pe care le avem obtinem:
   1350=\frac{\left(AB+DC\right)\cdot AD}{2}\Rightarrow 1350\cdot 2=\left(AB+DC\right)\cdot AD\Rightarrow \left(AB+DC\right)\cdot AD=2700\;\; cm^{2}
   Dar mai stim si ca
   \frac{DC}{AB}=\frac{9}{16}\Rightarrow DC=\frac{9}{16}\cdot AB
   Si daca inlocuim mai sus obtinem:
   \left(AB+\frac{9AB}{16}\right)\cdot AD=2700 (1)

   trapez ortodiagonal
   Dar acum observam ca nu avem nicio informatie despre AD, adica inaltimea trapezului, astfel construim paralela prin C la diagonala DB, care intersecteaza dreapta suport a bazei mari in punctul B.

   cum aflam inaltimea intr-un trapez ortodiagonal
   Cum am constriut paralela prin C la DB, observam ca AC secanta si \widehat{AOB}\equiv\widehat{ACB'} (ca unghiuri corespondente), astfel obtinem ca m\left(\widehat{ACB'}\right)=90^{0}
   De unde mai observam ca EB’=AB (BDCB’ paralelogram) si AE=DC (ADCE dreptunghi)
   Si cum observam ca triunghiul ACB’ dreptunghic in C, si CE inaltime in triunghiul dreptunghic, aplicam Teorema inaltimii
   CE^{2}=AE\cdot EB'
   Dar observam ca CE=AD si astfel obtinem AD^{2}=DC\cdot AB\Rightarrow AD=\sqrt{DC\cdot AB}
   Si daca inlocuim in relatia (1) obtinem
   \left(^{16)}AB+\frac{9AB}{16}\right)\cdot AD=2700\Rightarrow\left(\frac{16AB+9AB}{16}\right)\cdot\sqrt{DC\cdot AB}=2700\Rightarrow
   \frac{25AB}{16}\cdot\sqrt{\frac{9AB}{16}\cdot AB}=2700\Rightarrow
   \frac{25AB}{16}\cdot\sqrt{\frac{9AB^{2}}{16}}=2700\Rightarrow
   \frac{25A}{16}\cdot\frac{3AB}{4}=2700\Rightarrow
   \frac{75AB^{2}}{64}=2700\Rightarrow AB^{2}=2700\cdot\frac{64}{75}^{(25}\Rightarrow
   AB^{2}=108\cdot\frac{64}{3}^{(3}\Rightarrow AB^{2}=36\cdot\frac{64}{1}\Rightarrow AB=\sqrt{36\cdot 64}=6\cdot 8=48
   Iar
   DC=\frac{9}{16}\cdot 48^{(16}=\frac{9}{1}\cdot 3=27
   Iar lungimea inaltimii trapezului este
   CE=\sqrt{AB\cdot CD}=\sqrt{48\cdot 23}=\sqrt{4^{2}\cdot 3\cdot 3^{3}}=4\cdot 3\cdot 3=36\;\; cm

  • CUM ARATAM CA UN PATRULATER ESTE PARALELOGRAM

   Stim din ipoteza ca ABCD paralelogram, adica de la proprietatile paralelogramului referitoare la diagonale stim ca
   [AO]\equiv[CO] si [BO]\equiv[DO]

   Dar in cazul nostru patrulaterul convex BMDN, cu [BD], diagonala si [BO]\equiv[DO], dar si MN diagonala, astfel observam ca
   \Delta AOB\equiv\Delta COD, adica
   [AO]\equiv[CO], dar si [BO]\equiv[DO], dar si [AB]\equiv[CD], deci cu cazul de congruenta L.U.L, observa ca cele doua triunghiuri sunt congruente si astfel obtinem si ca [MO]\equiv[NO]

   Si cu reciproca teoremei referitoare la diagonale de la paralelogram obtinem ca BMDN paraleologram
   Reciproca referitoare la diagonale spune ca
   Daca intr-un patrulater convex diaagonalele se injumatatesc, atunci patrulaterul este paralelogram.

 1. ABCD este un romb si O este un punct exterior planului sau.Se construiesc simetricele lui O fata de A,B,C si D care se noteaza cu A’,B’ C’ si respectiv D’.Aratati ca dreptele A’C’ si B’D’ sunt drepte concurente si A’C’ perpendicular B’D’.

 2. 1. Aratati ca x este un patrat perfect:
  a) x=1+3+5+…..101
  Solutie:
  Pentru a calcula suma mai intai trebuie sa aflam numarul de termeni, astfel pentru a afla numarul de termenii folosim formula:
  n=\left(u-p\right):r+1,unde
  u= ultimul termen al sumei
  p=primul termen al sumei
  n= numarul de termenii al sumei pe care trebuie sa-i aflam
  r= ratia (adica diferenta dintre doi termeni consecutivi ai sumei)
  Astfel obtinem ca:
  r=3-1=2
  Iar suma termenilor
  n=\left(101-1\right):2+1=100:2+1=50+1=51
  Astfel stim ca termenii sumei sunt in numar de:51
  Acum pentru a calcula suma folosim formula
  [(u+p)\cdot n]:2, adica prumul termeni plus ultimul termen totul inmultit cu numarul de termeni, iar produsul obtinut impartit la doi.
  astfel obtinem
  1+3+5+...+101=[(101+1)\cdot 51]:2=102\cdot 51:2=5202:2=2601=51^{2}, adica patrat perfect.
  Sau daca ati invatat factorul comun folosim formula lui Gauss, si factorul comun, astfel suma se rescrie
  1+3+5+...+101=1+(1+2)+(1+4)+...+(1+100)=
  1+1\cdot 50+2\left(1+2+3+...+50\right)=
  1+50+2\cdot\left[50\cdot\left(50+1\right)\right]:2=51+2\cdot 50\cdot 51:2=51+50\cdot 51=51\left(50+1\right)=51\cdot 51=51^{2}, care la fel este un patrat perfect.
  Observati ca in cazul metodei a doua am folosit formula
  1+2+3+...+n=\left[n\cdot\left(n+1\right)\right]:2
  b) x=4+8+12+….196
  In cazul de mai sus folosim tot metoda factorului comun intrucat in acest caz este mai usoara
  Astfel avem ca x=4\cdot\left(1+2+3+...+49\right)
  Iar cu formula lui Gauss obtinem:
  x=4\cdot\left[49\cdot\left(49+1\right)\right]:2=4\cdot\left(49\cdot 50\right):2=4\cdot2450:2=9800:2=4900=\left(7^{2}\cdot 10^{2}\right)=\left(7\cdot 10\right)^{2}=70^{2}, si astfel am obtinut tot un patrat perfect.

  c) x=1+3+5+…..2005
  Pentru a calcula suma de mai sus folosim prima formula, astfel mai intai aflam numarul de termeni:
  n=\left(2005-1\right):2+1=2004:2+1=1002+1=1003
  unde 2 este ratia, adica r=3-1=2
  Astfel am aflat ca termeni sunt in numar 1003
  Acum aplicand formula pentru cei 1003 termeni obtinem
  1+3+5+...+2005=\left[\left(2005+1\right)\cdot 1003\right]:2=\left(2006\cdot 1003\right):2=2012018:2=1006009=1003^{2}
  Sau cu suma lui Gauss cum am aratat mai sus:
  1+3+5+...+2005=1+(1+2)+(1+4)+...+(1+2004)=
  1+1\cdot 1002+2\left(1+2+3+...+1002\right)=
  1+1002+2\cdot[1002\cdot(1002+1)]:2=1003+2\cdot 1002\cdot 1003:2=1003+1002\cdot 1003=1003\left(1002+1\right)=1003\cdot 1003=1003^{2}, adica patrat perfect.
  Pentru a afla cate cifre de 1 apar putem sa observam si la ultimul termen al sumei cand am factorul comun, astfel in cazul nostru 1002.
  d) x=1004+2+4+……2006
  Pentru a arata ca suma de mai sus este patrat perfect calculam mai intai suma 2+4+6+...+2006
  La fel cum factorul comun obtinem
  2\cdot\left(1+2+3+...+1003\right)=2\cdot\left[1003\cdot\left(1003+1\right)\right]=2\cdot 1003\cdot 1004:2=1003\cdot 1004
  si astfel obtinem ca
  x=1004+1003\cdot 1004=1004\left(1+1003\right)=1004\cdot 1004=1004^{2}

  e) x=1203+2+4+……..2404
  La fel ca si mai sus calculam mai intai suma
  2+4+...+2404=2\cdot\left(1+2+...+1202\right)=2\cdot\left[1202\left(1202+1\right)\right]:2=2\cdot 1202\cdot 1203:2=1202\cdot 1203Inlocuind in x obtinem
  x=1203+1202\cdot 1203=1203\left(1+1202\right)=1203\cdot 1203=1203^{2}, adica patrat perfect

  f) x=5 la puterea a 10 + 6 inmultit cu 5 la a 9 + 9 inmultit cu 5 la a 8
  x=5^{10}+6\cdot 5^{9}+9\cdot 5^{8}
  Dand factor comun pe 5^{8} obtinem:
  5{8}\left(5^{2}+6\cdot 5+9\right)=5^{2}\left(25+30+9\right)=5^{2}\cdot 64=5^{2}\cdot 8^{2}=\left(5\cdot8\right)^{2}=40^{2}, adica patrat perfect.
  2. Aratati ca :
  M= 111+ 222 la a 2 + 333 la a 3 + 444 la a 4 + 555 la a 5 – 12345 nu este patrat perfect
  M=111+222^{2}+333^{3}+444^{4}+555^{5}-12345
  Astfel cu regulile de calcul cu puteri avem
  M=111+\left(2\cdot 111\right)^{2}+\left(3\cdot 111\right)^{3}+\left(4\cdot 111\right)^{4}+\left(5\cdot 111\right)^{5}-12345
  De unde obtinem
  M=111+2^{2}\cdot 111^{2}+3^{3}\cdot 111^{3}+4^{4}\cdot 111^{4}+5^{5}\cdot 111^{5}-12345
  Astfrl dand factor comun pe 111 obtinem:
  M=111+4\cdot 12321+3^{3}\cdot 111^{3}+4^{4}\cdot 111^{4}+5^{5}\cdot 111^{5}-12345
  Astfel obtinem
  3. Aratati ca a=3 la 2012 + 6 la 2012 nu este patrat perfect
  4. Calculati dublul lui 2 la a 18
  5. Aratati ca n=3 + 3 la a 2 +3 la a 3 +3 la a 4 a + 3 la a 5 +3 la 6 este patrat perfect
  6. Aratati ca n=3 la puterea 2n+2 inmultit cu 4 la 2n+3 – 2 la 2n+1 inmultit cu 6 la2n+3 este patrat perfect pentru orice n numar natural
  7. Aratati ca n=(3 la 201 + 3 la 204 ) : ( 3 la 201 – 3 la 200 + 3 la 199) este patratul lui 6
  8. Determinati ultima cifra a numerelor: a=3 la 2012, b=2 la 2013 , c=5 la 2015 + 6 la 2014 +4 la 2013 + 3 la 2012 +2 la 2011 si d= 3 la n+1 inmultit cu 5 la n+2 – 15 n – 3 la n inmultit cu 5 n+1, unde n este nr. natural
  9. Aratati ca n este nr. patrat perfect, unde n=1+ 2 la puterea 0 + 2 la 1 +2 la 2 + 2 la 3 + ……+ 2 la 2001

  Nota : In lucru 🙁 !

   • 2. Aratati ca :
    M= 111+ 222 la a 2 + 333 la a 3 + 444 la a 4 + 555 la a 5 – 12345 nu este patrat perfect
    M=111+222^{2}+333^{3}+444^{4}+555^{5}-12345
    Astfel cu regulile de calcul cu puteri avem
    M=111+\left(2\cdot 111\right)^{2}+\left(3\cdot 111\right)^{3}+\left(4\cdot 111\right)^{4}+\left(5\cdot 111\right)^{5}-12345
    De unde obtinem
    M=111+2^{2}\cdot 111^{2}+3^{3}\cdot 111^{3}+4^{4}\cdot 111^{4}+5^{5}\cdot 111^{5}-12345
    Astfrl dand factor comun pe 111 obtinem:
    M=111+4\cdot 12321+3^{3}\cdot 111^{3}+4^{4}\cdot 111^{4}+5^{5}\cdot 111^{5}-12345
    Astfel obtinem
    M=111+49284+333^{3}+444^{4}+555^{5}-12345
    De unde obtinem M=49395-12345+333^{3}+444^{4}+555^{5}
    Adica
    M=37050+333^{3}+444^{4}+555^{5}
    Astfel daca calculam ultima cifra a numaului M obtinem
    U(M)=U(37050+333^{3}+444^{4}+555^{5})= U(U(37050)+U(333^{3})+U(444^{4})+U(555^{5}))=U(0+3^{3}+4^{0}+5^{1})=U(0+27+1+5)=U(33)=3, adica M nu este patrat perfect.
    3. Aratati ca a=3 la 2012 + 6 la 2012 nu este patrat perfect
    a=3^{2012}+6^{2012}
    La fel ca si la exercitiul anterior calculam ultima cifra a numarului a, astfel avem:
    U(a)=U(3^{2012}+6^{2012})=U(U(3^{2012})+U(6^{2012}))=U(3^{0}+6^{0})=U(1+1)=2, cum ultima cifra este 2 rezulta ca numarul a nu este patrat perfect.
    4. Calculati dublul lui 2 la a 18
    5. Aratati ca n=3 + 3 la a 2 +3 la a 3 +3 la a 4 a + 3 la a 5 +3 la 6 este patrat perfect
    n=3+3^{2}+3^{3}+3^{4}+3^{5}+3^{6}
    La fel ca si mai sus calculam ultima cifra a numarului n
    U(n)=U(3+3^{2}+3^{3}+3^{4}+3^{5}+3^{6})=U(U(3)+U(3^{2})+U(3^{3})+U(3^{4})+U(3^{5})+U(3^{6}))=U(3+9+27+3^{0}+3^{1})=U(34)=4, cum ultima cifra este 4 rezulta ca n este patrat perfect.
    6. Aratati ca n=3 la puterea 2n+2 inmultit cu 4 la 2n+3 – 2 la 2n+1 inmultit cu 6 la2n+3 este patrat perfect pentru orice n numar natural
    n=3^{2n+2}\cdot 4^{2n+3}-2^{2n+1}\cdot 6^{2n+3}
    Astfel n devine
    n=3^{2n}\cdot 3^{2}\cdot 4^{2n}\cdot 4^{3}-2^{2n}\cdot 2^{1}\cdot 6^{2n}\cdot 6^{3}
    Astfel obtinem ca
    n=\left(3\cdot 4\right)^{2n}\cdot 3^{2}\cdot 4^{3}-\left(2\cdot 6\right)^{2n}\cdot 2^{1}\cdot 6^{3}
    Adica
    n=12^{2n}\cdot 9\cdot 64-12^{n}\cdot 2\cdot 216=12^{n}\left(9\cdot 64-2\cdot 216\right)=12^{2n}\cdot\left(576-432\right)=12^{2n}\cdot 144=12^{2n}\cdot 12^{2}=12^{2n+2}=12^{2\cdot(n+1)}=\left(12^{n+1}\right)^{2}, unde obtinem ca n este patrat perfect
    7. Aratati ca n=(3 la 201 + 3 la 204 ) : ( 3 la 201 – 3 la 200 + 3 la 199) este patratul lui 6
    n=\left(3^{201}+3^{204}\right):\left(3^{201}-3^{200}+3^{199}\right)
    and factor comun obtinem
    n=[3^{201}\left(1+3^{3}\right)]:[3^{199}\left(3^{2}-3+1\right)]=3^{201}\cdot 28:3^{199}\cdot 7=3^{201-199}\cdot 28:7=3^{2}\cdot 4=9\cdot 4=36, care este patratul lui 6.
    8. Determinati ultima cifra a numerelor: a=3 la 2012, b=2 la 2013 , c=5 la 2015 + 6 la 2014 +4 la 2013 + 3 la 2012 +2 la 2011 si d= 3 la n+1 inmultit cu 5 la n+2 – 15 n – 3 la n inmultit cu 5 n+1, unde n este nr. natural
    a=3^{2012}, ultima cifra a lui a este
    U(3^{2012})=U(3^{0})=1
    Pentru a afla ultima cifra a unui numar impartim exponentul la 4 si luam restul ca exponent, astfel pentru
    b=2^{2013}, avem U(b)=U(2^{2013}), impartind pe 2013:4 obtinem 503 rest 1, si cum pe noi restul ne intereseaza obtinem ca U(b)=U(2)=2
    c=5^{2015}+6^{2014}+4^{2013}+3^{2012}+2^{2011}
    Astfel avem
    U(c)=U(5^{2015}+6^{2014}+4^{2013}+3^{2012}+2^{2011})=U(U(5^{2015})+U(6^{2014})+U(4^{2013})+U(3^{2012})+U(2^{2011}))=U(5^{3}+6^{2}+4^{1}+3^{0}+2^{3})=U(125+36+4+1+8)=U(174)=4

 3. Pentru maine, va rog !
  1. Aratati ca n este nr. patrat perfect, unde n= 1+2 la 0 +2 la 1 +2 la 2 +2 la 3 +……2 la 2001
  2. Aratati ca n mai mic decat 2 la 51, unde n= 2 la 0 + 2 la1 + 2 la 2 ….+2 la 50
  3. Aratati ca urmat. nr. sunt patrate perfecte:
  a) n= 2014 + ( 1+2+……… + 2013) inmultit cu 2
  b) n= 2 la 2n+1 + 5 inmultit cu 2 la 2n+2 + 4 la n

  • 1. Folosind formula de calcul a^{0}+a^{1}+a^{2}+a^{3}+....+a^{n}=\left(a^{n+1}-1\right):\left(a-1\right). obtinem pentru suma
   2^{0}+2^{1}+2^{2}+2^{3}+...+2^{2001}=\left(2^{2001+1}-1\right):\left(2-1\right)=2^{2002}-1
   Acum stim ca
   n=1+2^{0}+2^{1}+2^{2}+2^{3}+...+2^{2001}, adica
   n=1+2^{2002}-1=2^{2002}
   Iar pentru a afla daca este patrat perfect calculam ultima cifra a numarului:
   U(n)=U(2^{2002})=U(2^{0})=1, cum ultima cifra este 1, rezulta ca n este patrat perfect.
   2. $latex n<2^{51}$
   unde $latex n=2^{0}+2^{1}+2^{2}+2^{3}+…+2^{50}$
   La fel ca si mai sus $latex n=\left(2^{50+1}-1\right):\left(2-1\right)=\left(2^{51}-1\right):1=2^{51}-1<2^{51}$
   3. a) $latex n=2014+(1+2+3+…+2013)\cdot 2$
   Mai intai calculam suma cu ajutorul Formulei lui Gauss
   $latex 1+2+3+4+…+2013=\left[2013\cdot\left(2013+1\right)\right]:2=\left(2013\cdot 2014\right):2=4054182:2=2027091$
   Acum inlocuind in n obtinem
   $latex n=2014+2027091\cdot 2=2014+4054182=2014+2013\cdot 2014=2014\left(1+2013\right)=2014\cdot 2014=2014^{2}$, adica este patrat perfect.
   b) $latex n=2^{2n+1}+5\cdot 2^{2n+2}+4^{n}\cdot 3$
   Astfel cu regulile de calcul cu puteri n devine:
   $latex n=2^{2n}\cdot 2^{1}+5\cdot 2^{2n}\cdot 2^{2}+\left(2^{2}\right)^{n}\cdot 3$
   Adica
   $latex n=2^{2n}\cdot 2+2^{2n}\cdot 5\cdot 4+2^{2n}\cdot 3=2^{2n}\left(2+5\cot 4+3\right)=2^{2n}\cdot\left(2+20+3\right)=2^{2n}\cdot 25=2^{2n}\cdot 5^{2}=\left(2^{n}\cdot 5\right)^{2}$, adica patrat perfect

  • Se descompune 5 la puterea 34 in ( 5 la puterea 2) la puterea 17 si ne da 25 la putere 17;
   3 la puterea 51 se scrie (3 la puterea 3) totul la puterea 17 si obtinrm 27 la puterea 17;
   Concluzia. 5 la puterea 34 este mai mic decat 3 la puterea 51

 4. 1.ordonati crescator nr naturale a,b,c,d,e,f stiind ca:a+3=b-8=c+9=d-9=e+14=f-13
  2.determinati nr de forma abc stiind ca a+1=b=c-1
  3.determinati nr naturale n si abc(scris in baza 10)pt care abc*n=1abc(scris in baza 10)

  multumesc celor care ma pot ajuta
  daca se poate ceva informatii teoretice despre probleme de numarare

 5. reptele OA , OB si OC sunt perpendiculare doua cate doua , OA⊥OB⊥OC⊥OA si OA= 12√2 CM.
  Aflati :
  a) distanta de la A la M ; M∈BC
  b)distanta lui O la planul (ABC)
  c)distanta de la C la planul (AOM)
  d) Daca N∈Ac , AN=NC, stabiliti pozitia dreptei MN fata de planul (AOB)
  HELPPP !!!!!!!!!!!

  • Pentru a arata ca f este izomorfism de la grupul (G,*) la (H,o)
   aratam mai intai ca f este bijectiva, f este morfism, adica f(x*y)=f(x)o f(y)
   1.f este bijectiva, daca f este injectiva si surjectiva
   f injectiva
   Presupunem f(x_{1})=f(x_{2})\Rightarrow x_{1}-1=x_{2}-1\Rightarrow x_{1}=x_{2}, deci f este injectiva.
   Acum f este surjectiva \Leftrightarrow \forall y\in (2;+\infty), \exists x\in (3;+\infty) astfel incat f(x)=y
   Astfel avem
   f(x)=y\Rightarrow x-1=y\Rightarrow x=y+1\in (3,+\infty), astfel obtinem ca f este surjectiva.
   cum f surjectiva si injectiva obtinem ca f este bijectiva.
   2. avem ca
   f(x*y)=xy-3x-3y+12-1=xy-3x-3y+11
   Si
   f(x)of(y)=(x-1)o(y-1)=(x-1)(y-1)-2(x-1)-2(y-1)+6=xy-x-y+1-2x+2-2y+2+6=xy-3x-3y+11=f(x*y),\forall x\in (3, +\infty), deci f este morfism
   din 1. si 2. rezulta ca f este izomorfism

 6. un dreptunghi are latimea egala cu trei optimi din lungime,iar aria dreptunghiului este egala cu 1944 cm2. Calculati perimetrul dreptunghiului.
  am 2 ore de cand incerc sa aflu perimetrul si nu stiu cum,Imi poate da cineva un indiciu????????????

  • Stim ca l=\frac{3}{8}\cdot L
   Si mai stim si ca A=1944\Rightarrow L\cdot l=1944
   ar stim de mai sus ca latimea este egala cu 3 optimi din lungime, astfel daca inlocuim in relatia cu aria gasim:
   L\cdot \frac{3}{8}\cdot L=1944\Rightarrow L^{2}\cdot\frac{3}{8}=1944\Rightarrow L^{2}=1944:\frac{3}{8}\Rightarrow L^{2}=1944\cdot\frac{8}{3}
   Astfel obtinem
   L^{2}=\frac{1944\cdot 8}{3}\Rightarrow L^{2}=\frac{15552}{3}\Rightarrow L^{2}=5184
   Observati ca am obtinut ca lungimea la patrat este egal cu 5184. Pentru cei care stiti radicalul este simplu, dar pentru cei care nu l-ati invatat, descompunem numarul 5184
   5184=2^{2}\cdot 2^{2}\cdot 2^{2}\cdot 3^{2}\cdot 3^{2}\Rightarrow L^{2}=\left(2\cdot 2\cdot 2\cdot 3\cdot 3\right)^{2}\Rightarrow L^{2}=72^{2}
   Cum avem acelasi exponent egalam bazele, adica L=72
   Iar latimea:
   l=\frac{3}{8}\cdot L\Rightarrow l=\frac{3}{8}\cdot 72=\frac{3\cdot 72}{8}=\frac{216}{8}=27

 7. 1)Fie functiile f,g:(0;+∞)-R, f(X)=1+ln x si g(x)=x\ln x . Aratati ca g este o primitiva a lui f
  2) Fie functiile latex f,g:(0;+∞)-R, f(X)=x^{2} + x\ln x si g(x) = 2x+ln x+1. Aratati ca f este o primitiva a lui g.
  3)Fie functiile f,F:R-R, f(x)=e^{x}+3 x^{2} +2,F(x)=e^{x}+x^{3}+2x-1. Aratati ca F este o primitiva a lui f
  4) Fie functiile f:R-R f(x)=f(x)= \left \{ {{x+2,x\ \textless \ 0} \atop {e^x+1,x \geq0 }} \right.
  Aratati ca f admite primitive pe R.

 8. 1)Pe multimea numerelor reale se defineste legea de compozitie x*y=x+y-2
  a)Calculati 5*(-5)
  2)Aratati ca legea de compozitie „*” este comutativa
  3)Calculati (-3)*(-2)*(-1)*0*1*2*3
  2)Pe multimea numerelor reale se defineste legea de compozitie asociativa x*y=x+y-1
  a)Aratati ca x*1=x pentru orice x apartine lui R
  b) Rezolvati in multimea numerelor reale x*x*x=4
  3)Pe multimea numerelor reale se defineste legea de compozitie x*y=2xy-6x-6y+21
  a) Aratati ca x*y =2(x-3)(y-3)+3 oricare ar fi x,y apartine lui R
  b)Aratai ca legea „*” este asociativa
  c) Calculati 1*2…*2011
  4) Pe multimea R se defineste legea de compozitie x*y=xy+x+y
  a) Aratati ca „*” este asociativa
  b) Determinati elementul neutru al legii „*”
  c)Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia x^2*2=x*4

  • Notam cu x pretul unei carti cu 9 lei, y pretul unei carti cu 15 lei si z pretul unei carti cu 20 lei
   Astfel formam ecuatiile:
   x+y+z=107 (avem 107 carti)
   Dar si
   9\cdot x+15\cdot y+20\cdot z=1550 (in total s-au patiti 1550 lei)
   Dar mai stim si ca y=z-7

   Inlocuind in prima ecuatie obtienem:
   x+z-7+z=107\Rightarrow x+2z=107+7\Rightarrow x=114-2z
   Acum inlocuind in cea de-a doua ecuatie obtinem
   9\cdot\left(114-2z\right)+15\cdot\left(z-7\right)+20z=1550
   De unde obtinem:
   9\cdot 114-9\cdot 2z+15\cdot z-15\cdot 7+20z=1550\Rightarrow 1026-18z+15z-105+20z=1550\Rightarrow 20z-18z+15z=1550+105-1026\rightarrow 17z=1655-1026\Rightarrow 17z=629\Rightarrow z=629:17\Rightarrow z=37
   Deci s-au cumparat 37 de cari cu 20 de lei.
   Acum stim ca
   y=z-7\Rightarrow y=37-7=30, adica s-au cumparat 30 carti cu 15 lei
   Si stim ca
   x=114-2z\Rightarrow x=114-2\cdot 37\Rightarrow x=114-74\Rightarrow x=40 cu 9 lei
   Pentru a efectua proba stim ca x+y+z=107, adica 40+30+37=70+37=107. Deci se verifica

 9. 1. Se considera patratul Efgh si punctele M apartine (EF), N apartine (FG),P apartine (GH) si Q aparine (HE) astefel incat [EM] congruent cu [FN] congruent cu [GP] congruent cu [HQ]. Aratati ca MNPQ este patrat.
  2. In trunghiul [BM, M apartine 9AC0. Din punctul M se duce MN parpendicular pe BC, N apartine (BC), iar prin punctul N se duc paralele NP || AB si NQ || AC, unde P apartine (AC) si Q apartine (AB). Aratti ca:
  a) AQNP este dreptungi;
  b) Qp = AN= BC/2

 10. Consider the circle having the center in C(0,1) and the radius r=2.
  a) Draw the circle in a rectangular system of coordinates;
  b) Write the equation of this circle;
  c) Find the coordinates of points M and N of intersection between this circle and the x-axis;
  d) Find the coordinates of points P and Q of intersection between this circle and the y-axis;
  e) Discuss the nature of tetragon MPNQ and compute its area;
  f) Compute the perimeter of tetragon MPNQ.

  Sper ca cerinta in limba engleza sa nu fie o problema masora, as putea sa traduc daca nu se intelege.

 11. Aflati numerele naturale x si y,astfel incat urmatoarele egalitati sa fie adevarate:
  a) 3/5 amplificat cu y si sa fie echivalent cu x/10
  b) 7/x amplificat cu y si sa fie echivalent cu 21/15
  c) x+2/x+7 amplificat cu y si sa fie echivalent cu 3x+6/48
  Va rog cat mai repede!!!!

 12. Folosind metoda inductiei matematice, sa se demonstreze pentru orice numar natural n , sunt adevarate egalitatile:
  a)1+2+3+…+n=[n*(n+1)]/2
  b)1*1+2*2+3*3+…+n*n=[n*(n+1)*(2*n+1)]/6
  c)1*2*3+2*3*4+…+n(n+1)*(n+2)=[n*(n+1)*(n+2)*(n+3)}/4

  • Notam egalitatea cu P(n):1+2+3+...+n=\frac{n\left(n+1\right)}{2}
   Pentru n=1 obtinem 1=[1\cdot(1+1)]:2\Rightarrow 1=\frac{1\cdot 2}{2}\Rightarrow 1=1
   Deci pentru n=1 se verifica.
   Presupunem pentru n=k afirmatia adevarata si demonstram n=k+1
   Adica P\left(k\right)\Rightarrow P\left(k+1\right)
   P(k):1+2+3+....+k=\frac{k\left(k+1\right)}{2}
   Pentru
   P\left(k+1\right):1+2+3+....+k+k+1=\frac{\left(k+1\right)\left(k+1+1\right)}{2}
   Adica:
   1+2+3+....+k+(k+1)=\frac{\left(k+1\right)\left(k+2\right)}{2} *(1)
   Astfel stim ca P(k):1+2+3+...+k=\frac{k\left(k+1\right)}{2}
   Din (1) avem:
   P(k)+(k+1)=\frac{k\left(k+1\right)}{2}+^{2)}(k+1)=
   \frac{k\left(k+1\right)+2\cdot\cdot\left(k+1\right)}{2}=
   \frac{\left(k+1\right)\left(k+2\right)}{2}
   Deci am demostrat.
   Astfel pentru a demostra prin inductie matematica trebuie mai intai sa ne asiguram ca egalitatea se verifica, adica etapa de verificare, apoi presupunem implicatia P(K) adevarat si demostram P(K+1)

 13. a= radical din 7 -1 supra radical 7 +1 pe langa 8 – 2 radical 7 x (ori) radical din 5 + radical din 2 supra radical din 5 – radical din 2 + radical din 5 + radical din 2 supra radical din 5 + radical din 2.
  b= radical din 16 la a 2 + 12 la a 2 + radical 16 la a 2 – 12 la a 2 – radical din 16 – 12 (radical mare) la exercitiu b.
  Determinati medie aritmetică,geometrică și armonică. Cât mai repede,vă mulțumesc!

 14. x= [( 7/45 + 11/30 – 5/12) : 1,0(5) – 0,05] : 1/40
  y= 0,8(3) + [0,1(6) – 0,(4) + 0,08(3)] : 7/3 x 7/20 x 19/80
  Cerinta: Aratati ca x ori y=1
  Scuzati-ma pentru dublu post …Daca se poate rezolvarile cat mai repede deoarece maine am teza la matematica si vreau sa fiu sigur daca le-am facut bine …

Lasă un răspuns