care este suma masurii unghiurilor in jurul unui punct