Test geometrie clasa a VIII a

Fie cubul ABCDA’B’C’D’ cu muchia de 8 cm. Desenati cubul Determinati: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 2. Fie piramida patrulatera regulata VABCD, cu toate muchiile de lungime 8 cm. a) Desenati si notati o astfel de piramida b) Determinati masura unghiului dintre dreptele VA si VC c)Determinati masura unghiului dintre […]