Test geometrie clasa a VIII a

Fie cubul ABCDA’B’C’D’ cu muchia de 8 cm.
Desenati cubul
Determinati:
a) m\left(\widehat{AA'; BC}\right)
b)m\left(\widehat{AD'; BC}\right)
c) m\left(\widehat{AB'; CD'}\right)
d) m\left(\widehat{AA'; B'D'}\right)
e) m\left(\widehat{AA'; BD'}\right)
f) d(A', AB)
g) d(A',BC)
h) d(A',BD)
i) d(A,(BCC'))
j)d(A, (BDD'))
2. Fie piramida patrulatera regulata VABCD, cu toate muchiile de lungime 8 cm.
a) Desenati si notati o astfel de piramida
b) Determinati masura unghiului dintre dreptele VA si VC
c)Determinati masura unghiului dintre dreptele VA si AC
d) Calculati distanta de la V la BC
e) Calculati distanta de la V la (ABC)
f)Determinati masura unghiului dintre dreptele VD si BC
g) Determinati masura unghiului dintre dreptele AD si BC

Demonstratie:
a)….

Categories: ,

Lasă un răspuns